Program 

08.30Registrace
  
 Předsedající: Marcela Hrubošová, nezávislá konzultantka v pojišťovnictví
  

 

 
  
 BLOK 1: JAKÁ JE BUDOUCÍ PODOBA DISTRIBUCE
  
09.00Jak prodávat hypotéky
 
 • Interní versus externí prodej
 • Segmentace prodejců
 • Vztah je klíčem k úspěchu 
 Vlastimil Nigrin, Člen představenstva a náměstek GŘ pro věci obchodní, Hypoteční banka
  
09.20Distribuce jako služba zákazníkům
 
 • Distribuce jako strategická role společnosti
 • Formy distribuce a jejich specifika
 • Trendy a výzvy v oblasti distribuce
 Tomáš Nidetzký, Místopředseda představenstva a 1. náměstek generálního ředitele, Stavební spořitelna České spořitelny
  
09.40Softwarová továrna pro businessem řízené distribuční kanály
 
 • Moderní řešení „softwarové továrny“ pro budování flexibilních distribučních kanálů společností FS
 • Jak vyhovět požadavkům zákazníků v oblastech internetového bankovnictví, kontaktních center a pobočkových systémů
 Jiří Bíba, Chief Executive Officer, Cleverlance Enterprise Solutions
  


 
  
10.00PANELOVÁ DISKUSE:
 
 • Jak ekonomické zpomalení ovlivnilo distribuční strategie a úroveň investic?
 • Jaké jsou vyhlídky ekonomického vývoje v roce 2010?
 • Jaké možnosti se v současnosti nabízí?
 • Jaké jsou hlavní trendy v klíčových produktových skupinách?
 • Jaké jsou hlavní cíle managementu distribuce?
 Vlastimil Nigrin, Hypoteční banka 
Tomáš Nidetzký, Stavební spořitelna České spořitelny
Jiří Bíba, Cleverlance
Ivan Špirakus, Generální ředitel a místopředseda představenstva, INSIA
  


  
10.30Káva 
  


  
 BLOK 2: JAK ÚSPĚŠNĚ VYTVOŘIT ONLINE PRODEJNÍ KANÁLY
  
11.00Aktuální trendy a příležitosti v přímém prodeji pojištění - situace na trhu v ČR a UK
 
 • Situace na trhu přímého prodeje pojištění v Uk
 • Cesta ke zvýšení prodeje online - tipy na malé změny s velkým dopadem
 • Co znamená user engagement a jaký je přínos pro prodej pojištění
 • Metriky pro hodnocení úspěšnosti
 Ondřej Vích, Internet Manager, Direct Pojišťovna
  
11.20Prodej pojištění online v ČR a zahraničí  
 
 • Původní plán
 • Situace na trhu
 • Podmínky a zkušenosti vstupu na trh v roce 2005
 • Další vývoj včetně hrubé struktury klientů
 • Technické a finanční nároky
 • Marketing
 • Plány do budoucnosti
 Pavel Ronovský, Jednatel společnosti, Top-Pojištění.cz
  
11.40Nová dimenze internetového bankovnictví „bez hranic"
 
 • Trendy v oblasti přímého bankovnictví
 • Role přímého bankovnictví v Multi-channel strategii
 • Rodina přímého bankovnictví UniCredit Bank   
 • Případová studie: unikátní služba internetového bankovnictví „Mezinárodní uživatel“
 Radek Jirka, Head of Multi-Channel Banking Retail Marketing and Segments, UniCredit Bank 
  
12.00Lze "cross-sellovat self-servicem"?
 
 • Jak motivovat a získat důvěru klienta
 • Základní faktory úspěchu on-line výtěžnosti
 • Jak efektivně propojit on-line kanály a pobočkovou síť
 Vladimír Fichtner, ředitel a jednatel společnosti, Fichtner
  


  
12.20PANELOVÁ DISKUSE:
 
 • Které segmenty v současnosti nakupují online? Jaké změny očekáváme v příštích pěti letech?
 • Kde se geograficky online zákazníci nachází? Jsou zde viditelné nějaké trendy?
 • Které produkty FS zákazníci nakupují online a jak se toto změní?
 • Jak jsou na tom ostatní odvětví s online prodejem?
 • Jak v online prodeji vychází Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi?
 • Jaké chyby dělají společnosti FS při prodeji přes internet?
 

Ondřej Vích, Direct Pojišťovna
Pavel Ronovský, Top-Pojištění.cz 
Radek Jirka, UniCredit Bank 
Ladislav Seifrt, eBusiness Channel Leader, GE Money
Martin Kasa, zakladatel společnosti, KASA.cz
Vladimír Fichtner, Fichtner

  


  
13.00OBĚD
  


  
 BLOK 3: JAK EFEKTIVNÍ JE TELEFON JAKO NÍZKONÁKLADOVÝ, ALTERNATIVNÍ KANÁL?
  
14.00 JAVA mobilní bankovnictví - revoluce nebo slepá cesta?
 
 • Historie JAVA bankingu v KB
 • Výhody JAVA bankingu ve srovnání s jinými technologiemi
 • Překážky využívání JAVA bankinkgu pro klienty
 • Překážky rozvoje JAVA bankingu
 • Předpokládaný budoucí směr rozvoje mobilního bankovnictví 
 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka
  
14.20 Jaké příležitosti a výzvy přináší mobilní marketing sektoru finančních služeb? 
 
 • Role mobilního marketingu v mediálním mixu - čím se liší a jak se spojuje s ostatními mediatypy
 • Mobilní telefon jako nový prodejní a servisní kanál pro finanční služby
  
 

Petr Škvařil, Product Manager, Media Solutions, Vodafone

  
14.40Mobilní marketing: případové studie vybraných inzerentů
 
 • Možnosti reklamy na mobilních telefonech
 • Případové studie 2 inzerentů:
  •  cíle mobilní kampaně
  •  definice cílové skupiny
  •  ukázka řešení kampaně
  •  vyhodnocení kampaně
 

Michal Němec, Ředitel portálových služeb, T-mobile

  
  
15.00Otázky
  

 

 
15.15Káva 
  


  
 BLOK 4: VYTVOŘENÍ ÚSPĚŠNÉ DISTRIBUČNÍ STRATEGIE
  
15.40Direct marketing v roce 2010
 
 • Přínos Direct marketingu
 • Direct marketing v roce 2010
 • Příležitosti v Direct marketingu
   
 David Doležel, Ředitel marketingu pro ČR a SR, Chartis Europe
  
16.00Efektivní řízení distribuční sítě
 
 • Využití obchodního potenciálu klientů
 • Stabilizace obchodní sítě
 • Klientská portfolia
 • Role obchodníka
 • Role manažera
 • Manažerské nástroje 
 Jaroslav Minárik, Ředitel interní distribuční sítě, Modrá pyramida stavební spořitelna
  
16.20Pro a proti distribučnímu modelu franšíza
 
 • charakteristika a charakter franšízingu
 • výhody franšízového distribučního modelu
 • nevýhody franšízového distribučního modelu
 • změna modelu distribuce-přechod na franšízový distribuční model 
 Jan Kruntorád, Generální ředitel a předseda představenstva, Gepard Finance
  
  
16.40PANELOVÁ DISKUSE:
  
 •  Jak se změnila zákaznická poptávka posledních 12 měsíců a jaké jsou současné trendy?
•  Jak chtějí být zákazníci kontaktování?
•  Jakou úroveň zákaznického servisu očekávají?
•  Vyplatí se investice do přímých kanálů?
•  Které kanály jsou pro masový trh nejúspěšnější?
  
 David Doležel, Chartis Europe 
Jaroslav Minárik, Modrá pyramida stavební spořitelna
Jan Kruntorád, Gepard Finance
Ivan Špirakus, INSIA
  

 

 
  
17.15Konec

 

 


SmithNovak © | Contact us | Privacy Policy