Effective Networking
Meet key new NPL industry contacts all in
one place over the course of two busy days.
Main Partner
Hlavní partner
A major regional meeting of NPL Buyers, Sellers, Servicers & Advisors
SPECIAL OFFER
Book 3 delegate tickets for the price of 2!
10. ročník konference
Setkání českého hypotečního trhu

Program


 
  Předsedající:
  Jana Chuchvalcová
  šéfredaktorka časopisu Bankovnictví

  Economia
 

 
Blok 1ANALÝZA KLÍČOVÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH IT TRANSFORMACI
A KONSOLIDACI
 
09.00POROZUMĚNÍ HLAVNÍM IT VÝZVÁM, KTERÝM ČELÍ FINANČNÍ ÚSTAVY
 • Lze vyřešit věčný paradox financování nových služeb versus tlak na efektivitu IT nákladů?
 • Jak zužitkovat nové technologie pro zákaznickou inovaci či uvnitř korporace?
 • Je možné naplnit pojmy ,,přátelské IT,, a ,,včasná dodávka,,?
  Lukáš Klášterský
  vrchni ředitel pověřen řízením IT a systémové architektury

  Česká pojišťovna
 

 
09.20IT JAKO PARTNER PRO BYZNYS V DOBĚ ZMĚN
 • Národní a mezinárodní prostředí
 • Kdo je vlastně klient?
 • Flexibilita IT
 • Rycholost dodávky jako předpoklad úspěchu
  Ryszard Schwarz
  CIO

  Allianz

 

09.40NOVÉ PŘÍSTUPY K OUTSOURCINGU
 • Alternativní modely dodávek IT služeb
 • Problematika sdílených služeb
 • Konsolidace, centralizace a flexibilita

  David Barczi
  CIO
  Modrá pyramida stavební spořitelna

 

 
10.00SPOLUPRÁCE MEZI IT A BYZNYSEM – NOVINKY Z DOMOVA I ZE SVĚTA
 
 • Metodologie a standardy spolupráce mezi IT a byznysem
 • Nové přístupy spolupráce
 • Zkušenosti, slepé uličky a příklady úspěšné spolupráce

  Pavel Šiška
  obchodní ředitel

  IBM Česká republika,
Přednášející bude potvrzen

 

10.20 PANELOVÁ DISKUSE
 • Do jaké míry jsou brzdou transformace sociální vazby a neflexibilní legislativa?
 • Bude podíl výdajů na IT významně ovlivněn případným návratem krize?
 • Jaké jsou nejčastější překážky při spolupráci s dodavateli IT technologií?
 • Jaká je úroveň spolupráce s IT firmami ohledně licencování?
 • Jakým způsobem řídit IT, aby bylo dosaženo maximální návratnosti investic?
 • Kde hledat úspory v investicích?
 • Jaké jsou nejlepší nástroje na měření úspěšnosti IT strategií?
 • Je vhodné mít IT jako samostatnou obchodní jednotku?
 • Lze skloubit obchodní strategii a IT tak, aby byla zajištěna účinnost systémů a dosažitelnost organizačních cílů?
 • Jaká je schopnost reagovat na změny v obchodním prostředí v případě využití outsourcingu?
 • Je lepší sledovat výdaje za outsourcing separátně od ostatních IT výdajů?
 • Jaké jsou nejlepší cesty kontroly výdajů za outsourcing?

Lukáš Klášterský, vrchni ředitel pověřen řízením IT a systémové   architektury, Česká pojišťovna

Pavel Šiška, obchodní ředitel, IBM Česká republika

Ryszard Schwarz, CIO, Allianz

David Barczi, CIO, Modrá pyramida stavební spořitelna

Rudolf Čermák, Head of IT Development, Hypotéční Banka


10.45Káva

Blok 2IT STRATEGIE PRO ZAPOJENÍ ZÁKAZNÍKA
11.00ZÁKAZNICKÁ ANALYTIKA: IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ ZALOŽENÝCH
NA NEJLEPŠÍCH PRAKTIKÁCH
 
  Daniel Burian
  CRM pre-sales manažer pro střední Evropu

  Oracle
 

11.20SOCIÁLNÍ MÉDIA: JAKOU FUNKČNOST MARKETÉŘI POŽADUJÍ
 • Jsou sociální média skutečně využitelná pro finanční segment?
 • Jedná se pouze o nástroje budování image nebo je lze využít i pro obchodní cíle?
 • Co se osvědčilo v zahraničí?
 • Jak napojit sociální média na další digitální kanály finanční instituce?
  Tomáš Jindříšek
  Managing Partner

  Dark Side
 

11.40INTERNET & MOBILE: ZAVEDENÍ EFEKTIVNÍ ŘADY DIGITÁLNÍCH ZÁKAZNICKÝCH KANÁLŮ
 • Kombinování tradičních a digitálních kanálů
 • Konzistence a online dostupnost informací napříč kanály
 • Elektronizace a její úskalí
  Ondřej Moravec
  COO

  Equa bank
 

12.00ŘEŠENÍ PRO ATM A KARTY: IMPLEMENTACE SAMOOBSLUŽNÝCH ŘEŠENÍ
 • Nové strategie obsluhy retailových klientů a jejich vliv na technologie
 • Nové generace bankomatů, platebních terminálů a kiosků a jejich nové role
 • Bezkontaktní technologie NFC a jejich role při kvalitnější obsluze klientů
 • Multifunkční zařízení vs multifunkční identifikátory – je zde business case?
  Pavel Juřík
  Global Accounts Director

  Global Payments Europe
 

12.20PŘÍPADOVÁ STUDIE: MOBILNÍ APLIKACE ČESKÉ POJIŠŤOVNY
 • Představení aplikace Pojišťovna
 • Postupný vývoj a integrace dalších funkcí
 • Přínosy aplikace z pohledu klientů
 • Obchodní a komunikační přínosy z pohledu České pojišťovny
 • Získaná ocenění v soutěžích (Aplikace roku 2011, Zlatá koruna 2011, Internet Efectiveness Awards 2011)
 • Další aktivity České pojišťovny v oblasti mobilních aplikací (aplikace Horská služba, spolupráce se spol. Datart)
  Michal Košek
  Technical Director & Co-Owner

  eMan
 

12.40Oběd

Blok 3TRENDY A VÝVOJ V HLAVNÍCH SYSTÉMECH A BEZPEČNOSTI
13.30CORE SYSTÉMY: NAHRAZENÍ NEBO MODERNIZACE
 • Core systémy jako nástroj k dosažení různorodých cílů
 • Termín “core systém” a jeho výklad v praxi
 • Jak určit správnou strategii?
  Lukáš Hemek
  projektový manažer

  Česká spořitelna
 

13.50SECURITY & COMPLIANCE: JAKÉ JSOU PRO IT MANAGERY PŘI ZAVÁDĚNÍ EFEKTIVNÍCH STRATEGIÍ SECURITY A COMPLIANCE HLAVNÍ VÝZVY
 • Výzvy řízení informační bezpečnosti a shody s bezpečnostní politikou
 • Investice vs. rizika
 • Lze lépe a efektivněji realizovat bezpečností strategii?
 • Je možné docilovat opakované shody s požadavky na řízení
  a budování systému informační bezpečnosti?
  Pavel Marťák
  Senior Manager, Risk Assurance Solutions

  PricewaterhouseCoopers
 

14.10STRATEGIE PRO VYTVOŘENÍ IDEÁLNÍ FRONT END ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI
 • Zákaznická zkušenost je jedním z horkých témat dneška
 • Klienti chtějí, aby se jejich obchod, banka, pojištovna, autobazar a další chovali v internetovém prohlížeči jako Google a vypadali jako produkty Apple
 • Porozumět zákazníkům a co je pro ně při používání bankovních front endů důležité: relevantní nabídka a bezpečnost
  Jiří Kurejko
  Account Manager

  Adastra
 

14.30CLOUD COMPUTING A FINANČNÍ INSTITUCE
 • Jaká jsou rizika využívání cloudu ve finančním sektoru?
 • Jak se cloud liší od outsourcingu?  
 • Je cloud spolehlivé řešení pro sektor finančních služeb?
 • Nabídka na straně dodavatele vs. požadavky na straně finančního sektoru - přechod na cloud?
 • Budoucnost cloudu v oblasti finančního sektoru?
  Vojtěch Chloupek
  Advokát, Vedoucí skupiny IT a duševního vlastnictví

  Bird & Bird
 

14.50PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ DAT A PREVENCE ÚNIKU INFORMACÍ
 • Proaktivní ochrana citlivých informací
 • Zabezpečení informací v případě úniku mimo společnost
 • Zajištění standardů a politik pro práci s informacemi
  Vlastimil Tesař
  konzultant obchodních řešení společnosti Microsoft

  Microsoft
 

15.10PANELOVÉ DISKUSE
 • Jak zajistit bezpečnost sítí a dat k maximalizaci konkurenční výhody?
 • Je virtualizace serverů tou nejlepší volbou pro větší úsporu nákladů a zvýšení produktivity?
 • Jak vypadá úspěšný cloud computing business model?
 • Co je zárukou jeho úspěchu?
 • Jaký je přínos core systémů pro sektor finančních služeb?
 • Jak maximalizovat přínos kvality dat k vybudování profitujícího vztahu se zákazníkem?
 • Jak zvýšit efektivitu IT procesů?
 • Jaké jsou problémy s kompatibilitou aplikací při modernizaci core systémů?

Lukáš Hemek, projektový manažer, Česká spořitelna

Pavel Marťák, Senior Manager, Risk Assurance Solutions, PricewaterhouseCoopers

Jiří Kurejko, Account Manager, Adastra

Vojtěch Chloupek, Advokát, Vedoucí skupiny IT a duševního vlastnictví,
Bird & Bird

Vlastimil Tesař, konzultant obchodních řešení společnosti Microsoft, Microsoft


15.30Káva

Blok 4PŘÍPADOVÉ STUDIE
15.45PŘÍPADOVÁ STUDIE BI V KOMERČNÍ BANCE: OBCHODNÍ PŘÍNOSY BUSINESS INTELLIGENCE
 • Hlavní etapy vývoje BI v Komerční bance
 • Souvislost vývoje BI s vývojem obchodního modelu
 • Klíčové faktory úspěchu programů BI a jak jsou adresovány v KB
  Michal Ventruba
  Head of Business Intelligence

  Komerční banka
 

16.05PŘÍPADOVÁ STUDIE: KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ ŽADATELE O ÚVĚR V PSS
 • Použití data minigových postupů při Kontrole formální a věcné správnosti žádostí o úvěr
 • Automatizace a unifikace rozhodování o (ne)schválení žádostí o úvěr
 • Auditování práce úvěrových referentů
 • Zavedení kontrolních, transparentně modifikovatelných postupů schvalování a vyplácení úvěrů
  Libor Šlik
  analytik a konzultant

  ACREA CR
 

16.25PROTOTYPING JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU DELIVERY V BUSINESS INTELLIGNECE
 • BI jako kompetenční skupina Obchodu/Marketingu/Risku a Financí
 • Role BI v postintegrační fázi
 • Vhodné Business úlohy pro prototyping
 • Slepé uličky v prototypingu
  Josef Langmayer
  Head of Business Information Architecture

  Raiffeisenbank
  

16.45CO VÁM PŘINESE ECM V OBLASTI ÚSPOR - KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Z PROJEKTU ČR A SR
 • Tvorba Business Case k jednotlivým řešením, sledování naplnění, řízení plnění u konkrétních, "malých projektů":
  • řešení digitálního zpracování platebních příkazů
  • řešení automatického zpracování datových zpráv               
 • Sledování statistik prodeje produktů a řízení bankovních poradců popř. osobních bankéřů ve vztahu k plnění osobních KPI zodpovědných manažerů (konkrétní příklady)

  Vratislav Opatrný
  Competence Manager ECM/DMS

  Ness Technologies

 

17.05PŘÍPADOVÁ STUDIE: STRATEGIE PRO VYTVOŘENÍ IDEÁLNÍ FRONT END ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI
 • Role front-end strategie v celkovém on-line řešení
 • Dokonalý front-end jako začátek, nikoliv konec
 • Stanovení realistických cílů strategie
 • Jak poznám, že to celé funguje?
  Jiří Paták
  Managing Director

  chytryhonza.cz
 

17.25Konec dne

 


SmithNovak © | Contact us | Privacy Policy